مانور مقابله با حریق و انتشار دود در قطار شهری مشهد

نیما نجف زاده ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

 مانور مقابله با حریق و انتشار دود در قطار شهری مشهد


نظری وجود ندارد!