انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر مشهد

داوود بهگام ۱۳۹۶/۰۲/۲۹

اخذ آرای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از ساعت 8 صبح جمعه بیست و نهم اردیبهشت در مشهد به صورت همزمان با سراسر کشور آغاز شد.


نظری وجود ندارد!