شانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد

داوود بهگام ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

شانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد عصر دیروز فعالیت 4 روزه ی خود را در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد آغاز کرد.


نظری وجود ندارد!