جشن شب یلدا در یکی از روستاهای حاشیه شهر مشهد

علی عبداللهی ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

هم زمان با فرا رسیدن شب یلدا جمعی از دانشجویان شهر مشهد به همراه اعضای جمعیت امام علی)ع( یلدای خود را در کنار کودکان یکی از روستاهای حاشیه مشهد جشن گرفتند.


نظری وجود ندارد!