بازسازی صحنه جرم یکی از اشرار مشهد

علی عبداللهی ۱۳۹۵/۰۹/۲۶

بازسازی صحنه جرم یکی از اشرار مشهد در منطقه مهر مادر با حضور قاضی حسینی معاون دادستان برگزار شد.


نظری وجود ندارد!