مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس مشهد

نیما نجف زاده ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
مانور سراسری زلزله و ایمنی صبح امروز دوشنبه در همزمان با سراسر کشور در مدارس مشهد برگزار شد.

نظری وجود ندارد!