در جستجو «نو شدن»

شهرآرا ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

شرایط اقتصادی کشور در سال 1397 وضعیت را برای بازاریان مشهد سخت کرده است. در سالی که گذشت قیمت کالاهای مشمول یارانه ارزی 40 درصد و سایر کالا‌ها به طور میانگین 70 درصد افزایش یافت. این یعنی قدرت خرید مردم در طبقات متوسط و فرودست جامعه حدود 55 تا 60 درصد کاهش یافت. اکنون با کاهش قدرت خرید مردم بازار نیز حال خوشی ندارد. با وجود این خرید لباس نو در شب عید که فرهنگ دیرین جامعه ایرانی است موجب رونق بازار و تحرک بیشتر در بازار شده است. خرید‌های خانوادگی، حضور کودکان با مادر و پدرهایشان باعث شده تا رخوت اقتصادی سال 97 در روزهای آخر سال کمتر خودش را نشان دهد.


نظری وجود ندارد!