زباله های ناگزیر

سعید گلی ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

سایت شماره دو مدیریت پسماند مشهد 494 هکتار مساحت دارد. درحال‌حاضر 90 هکتار از این مساحت به خاک‌‌چال‌ها یا لندفیل‌ها (محل‌های دفن زباله) اختصاص یافته است. روزانه 2200 تُن زباله عادی در مشهد تولید می‌شود که از این‌مقدار 600 تا 700 تن را به کارخانه پسماند منتقل و از آن‌ در صنایع تبدیلی استفاده می‌کنند. باقی‌مانده این زباله‌های عادی، یعنی چیزی درحدود 1600 تن، را به این مکان می‌آورند و آن‌ها را در خاک‌چال‌ها و ترانشه‌ها (فرورفتگی‌هایی که عمقشان از پهنایشان بیشتر و پهنایشان از درازایشان کمتر است) دفن می‌کنند. انباشت این زباله‌ها منظره بسیار ناخوشایندی ایجاد می‌کند؛ ضمنا باید توجه داشت که بسیاری از این زباله‌ها، لااقل تا سال‌های بسیار، کاملا نابود نمی‌شوند. در دنیای امروز تولید زباله هرروز بیشتر از دیروز می‌شود و گویا از آن گریزی نیست، اما با روش‌هایی مثل تفکیک از مبدأ می‌توان از میزان آن کاست و نیز آلودگی‌های ناشی‌از آن را به حداقل رساند.


نظری وجود ندارد!