مدارس معلولین

علی عبداللهی ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

سوم دسامبر (12 آذر) روز جهانی معلولان نامگذاری شده است. مدرسه های استثنایی دانش آموزهای کم توان ذهنی، معلول جسمی و حرکتی هستند که در این مدارس تحصیل می کنند.


نظری وجود ندارد!