نقاب

شهرآرا ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

این روز ها در اکثر نقاط شهر،مخصوصا حوالی حرم مطهر شاهد دیوار های خوش رنگ و لعابی هستیم که هویت شهر را پشت خود پنهان کرده اند و ما هر روز از کنارشان میگذریم و میبینیم بی تفاوت به اتفاقی که پشت این دیوار ها در حال رخ دادن است .


نظری وجود ندارد!