مدارس خودگردان مهاجران افغانستانی

شهرآرا ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
.
گاهی زندگی آنقدر به تو سخت می گیرد که تمام امیدت می شود میزهای رنگ و رو رفته یک مدرسه. حتی اگر قرارباشد درب کلاست شیشه نداشته باشد یا حتی آجرهای دیوار حیاطش دیده شود. مدارس خودگردان مهاجران افغانستانی سال ها است که با همت و تلاش نخبگان این قشر در مشهد و دیگرشهرها همچون تهران، اصفهان و یزد فعال است و برای رفع بی سوادی و ایجاد امکانی برای تحصیل دانش آموزان مهاجر افغانستانی تلاش می کند.

نظری وجود ندارد!