جان بخشی

احمد حسنی ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر مشهد برای افرادی که عضوی از بدن خود را از دست داده اند، دست و پای مصنوعی می سازد تا جایگزین عضو طبیعی از دست رفته شان شود. ساختمان این مرکز سالها پیش توسط سازمان ملل و صلیب سرخ ساخته شد تا در آن علاوه بر بیماران خود به مهاجران افغانی هم  ارائه خدمت کند.

نظری وجود ندارد!