آژانس عکس شهر :: جمعه بازار پرنده فروشان

جمعه بازار پرنده فروشان

سعید گلی ۱۳۹۶/۱۰/۱۵

جمعه ها در شمال شرقی شهر مشهد، بازار پرنده فروشان رونق دارد و فروش کبوتران تبدیل به یک سرگرمی برای علاقه مندان شده است. در این بازار علاوه بر عرضه طیور زینتی، اتاق قرنطینه، بیمارستان، پارکینگ و محل کشتار اضطراری پرندگان پیش بینی شده است.


نظری وجود ندارد!