آژانس عکس شهر :: مرگ مغزی در صفر مرزی

مرگ مغزی در صفر مرزی

محمدحسن صلواتی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

چسبیده به مرز، در شرقی ترین نقطه از خاک خراسان، جایی که خورشید اولین رشته های نور خود را در ایران پهن می کند، در نزدیکی طوفان های پُرگرد وخاک ترکمنستان و ناامنی های افغانستان، سرزمینی قرار گرفته است که ساکنان آن می گویند: «اینجا آخر دنیاست! .» زورآباد قدیم یا صالح آباد جدید را بیش از 120 روستا تشکیل داده بود که چند سال پیش به خاطر نا امنی های لب مرز (بخوانید کرایه کشی و قاچاق و گروگان گیری و...) 15 عضوش را دستوری قطع کردند؛ علاوه برآن بیش از 10 روستا را هم مردم به خاطر خشک سالی های پیاپی، رها کرده اند. حالا بخش صالح آباد 95 روستا دارد؛ روستاهای بی سامانی که همچون شمع ، آب می شوند و مردمش به مشهد می ریزند.


نظری وجود ندارد!