در مسیر توسعه

محمدحسن صلواتی ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

این روزها و در آستانه افتتاح فاز توسعه خط یک قطار شهری مشهد مقدس باید دست تک تک کارگران و زحمت کشانی را که چندین متر زیر زمین در مسیر توسعه شهرعرق می ریزند و گام برمیدارند به محکمی فشرد و قدردان بود.
  خط‌ یک قطارشهری مشهد با افتتاح مسیر توسعه‌ای خود در محور ایستگاه غدیر تا فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد به نقطه پایانی خود می‌رسد تا خدمتی دیگر نصیب مجاوران و زائران شهر امام رئوف(ع) شود.


نظری وجود ندارد!