وداع مهاجر و آیین اشک

محمدحسن صلواتی ۱۳۹۴/۱۰/۱۶

دقایقی در منزل شهید مدافع حرم حسین فدایی ، که قرار است فردا تشییع شود ...
" راز خون را جز شهدا در نمی یابند .گردش خون در رگ های زندگی شیرین است. اما ریختن آن در پای محبوب شیرین تر است ...و نگو شیرین تر ، بگو بسیار بسیار شیرین تر ... راز خون در آنجاست که همه ی حیات به خون وابسته است، اگر خون یعنی همه ی حیات، و از ترک این وابستگی دشوار تر هیچ نیست پس بیشترین از آنِ کسی است که دست به دشوار ترین عمل بزند...." شهید سید مرتضی آوینی


نظری وجود ندارد!